spotykać się


spotykać się
Czyjeś oczy, spojrzenia spotkały się zob. skrzyżować się.
Spotkać się na neutralnym gruncie zob. grunt 6.
Spotkać się z kimś twarz w twarz, twarzą w twarz zob. twarz 7.
Spotkać się z kimś, z czymś oko w oko zob. oko 56.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • spotykać się — I – spotkać się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} spotykać nawzajem jeden drugiego, urządzać z kimś spotkanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spotykać się z przyjaciółmi, ze znajomymi. Spotkali się, aby omówić wiele spraw.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spotykać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, spotykaćam, spotykaća, spotykaćają, spotykaćany {{/stl 8}}– spotkać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} znajdywać się, zwykle nieoczekiwanie, w czyjejś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozmijać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozmijać sięam się, rozmijać sięa się, rozmijać sięają się {{/stl 8}}– rozminąć się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, rozmijać sięnę się, rozmijać sięnie się, rozmijać sięmiń się, rozmijać sięnął się, rozmijać sięnęli …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mijać się – minąć się — {{/stl 13}}{{stl 7}}1. mijać siebie wzajemnie, przemieszczając się w przeciwnych kierunkach; wymijać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciężarówki ostrożnie mijały się na wąskiej ulicy. Minął się z żoną, nie zauważywszy jej. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • schodzić się — I – zejść się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przybywać z różnych stron do jednego miejsca, gromadzić się gdzieś, spotykać się z kimś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wycieczkowicze schodzili się na miejsce zbiórki. Goście …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stykać się I– zetknąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zbliżać się do siebie aż do zwarcia, przylgnięcia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Koła podwozia jeszcze kilka razy stykały się z ziemią. Końce przewodów się zetknęły. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zjeżdżać się – zjechać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przybywać licznie z różnych stron w jedno miejsce; przyjechawszy, gromadzić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zjeżdżają się goście na wesele. Zjechali się już wszyscy uczestnicy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dopadać się – dopaść się — {{/stl 13}}{{stl 7}} łapać się, dosięgać jeden drugiego; spotykać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jak tylko się dopadły, nie było końca rozmowom. Gdy się dopadną, bójka rozgorzeje na nowo. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • widzieć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} widzieć siebie nawzajem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie widzieli się w ciemnościach. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} spotykać się, spotkać się :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • widywać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} spotykać się wzajemnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Widywać się z kimś w pracy, w każdą niedzielę, codziennie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień